Ubezpieczenia grupowe

Polisy dla pracowników.

Odpowiedzialność zyskuje prawdziwe znaczenie, kiedy stoją za nią konkretne działania. Zabezpiecz przyszłość pracowników i swoją własną. Przeciwdziałaj zdarzeniom losowym, zanim jeszcze nastąpią. Zyskaj pewność bezpiecznego jutra – w wymiarze osobistym i biznesowym. Zdecyduj się na usługi brokerskie. Dlaczego?

Odpowiedź jest prosta:

 • Przeanalizujemy Twoje potrzeby
 • Opracujemy program ubezpieczeniowy
 • Przeprowadzimy za Ciebie negocjacje
 • Zapewnimy Ci wymierne oszczędności
 • Kompleksowo obsłużymy Twoją polisę
 • Zapewnimy wsparcie w przypadku sporu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym

Mamy doświadczenie w budowaniu programów ubezpieczeniowych dla grup podwyższonego ryzyka. Oferujemy skuteczne negocjacje pakietów pracowniczych dla zawodów z grupy tzw. podwyższonego ryzyka (m.in. budownictwo, górnictwo, służby mundurowe).

 

Ważne informacje

Odpowiadamy na pytania, zanim je zadasz.
 • Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 67 lat.
 • Ochrona może trwać dożywotnio.
 • Ubezpieczenia grupowe zawierane są dla minimum 3 osób, związanych formalnie z zakładem pracy (ubezpieczającym).
 • Ubezpieczenie zawierane jest na czas określony (12 miesięcy) z automatycznym przedłużeniem na następny rok za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego.
 • Składka może pochodzić ze środków finansowych ubezpieczonego pracownika lub ubezpieczającego (np. pracodawcy).
 • Istnieje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcie ubezpieczeń dodatkowych.
 • Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego, a poszerzenie jego zakresu dostępne jest bez badań medycznych.
 • Podwyższenie sumy ubezpieczenia możliwe jest bez badań medycznych.
 • Świadczenia wolne są od podatku dochodowego i spadkowego. Przy zawieraniu umowy wymagane jest minimum formalności.
 • W przypadku dużych firm istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia w kilku wariantach w ramach jednej/wielu grup pracowników.
100%

bezpłatnie

To Cię nic nie kosztuje.

Usługa brokerska jest całkowicie bezpłatna, ponieważ wszystkie koszty ponosi ubezpieczyciel.

Polisy na każdą ewentualnosć

Co może zostać objęte ubezpieczeniem?

Pracownik

 • śmierć Ubezpieczonego
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 • poważne zachorowanie np. złośliwa choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, całkowita utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, określone zabiegi kardiochirurgiczne, przeszczepy, itp.
 • leczenie operacyjne
 • leczenie szpitalne
 • leczenie powikłań pooperacyjnych

Rodzina pracownika

 • urodzenie się dziecka Pracownikowi
 • poważne zachorowanie współmałżonka
 • poważna choroba dziecka
 • śmierć współmałżonka lub partnera życiowego
 • śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć rodziców lub teściów ubezpieczonego
 • śmierć dziecka
 • wypłata świadczenia w razie osierocenia

 

Włącz ciekawość

Czy wiesz, że...

Korzyści i możliwości

Wybierz pewność najlepszych i opłacalnych rozwiązań.
Gwarancja bardzo wysokich świadczeń (do 500.000 zł) zapewniających, w przypadku śmierci ubezpieczonego, zabezpieczenie finansowe jego bliskim.
Oszczędności czasu związane z formalnościami związanymi z realizacją umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie dopasowane do konkretnych potrzeb – z opcją rozszerzenia o dodatkowe ryzyka wybrane z szerokiego katalogu świadczeń dodatkowych.
Za niewysoką składkę gwarantowana wysoka suma ubezpieczenia.
Negocjowanie warunków ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń.
Objęcie ubezpieczeniem członków rodziny ubezpieczonego w przypadku kłopotów zdrowotnych, które wymagają leczenia – również w prywatnych placówkach medycznych.
Ochrona ubezpieczeniowa przez całą dobę – na całym świecie.
Suma ubezpieczenia może być wyrażona kwotowo lub jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia brutto, przysługującego ubezpieczonemu z tytułu umowy o pracę.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

Wybierz pewność najlepszych i opłacalnych rozwiązań

Serdecznie zapraszamy do współpracy z gwarancją satysfakcji.