Organizacja przetargów ubezpieczeniowych

Obsługujemy firmy, instytucje publiczne oraz jednostki NGO.

Organizacja przetargów ubezpieczeniowych wymaga czasu, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Nie ma tu miejsca na metodę prób i błędów, ponieważ wybór Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz optymalnej oferty decyduje o bezpieczeństwie finansowym i prawnym firmy lub instytucji oraz bezpieczeństwie osobistym Pracowników.

Przejmiemy wszelkie obowiązki związane z organizacją przetargu działając w najlepszym interesie twojej firmy lub instytucji zapewniając jej konkretne korzyści. Jako doświadczeni i odpowiedzialni brokerzy obsługujemy wszystkie branże. Co bardzo ważne zawsze uwzględniamy specyfikę biznesową firmy oraz potencjał, doświadczenie i profil Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Nasi brokerzy to prawdziwi eksperci z wieloletnim doświadczeniem w organizacji przetargów komercyjnych i publicznych. W procesie organizacji oraz na etapie weryfikacji dostawców korzystamy ze swojej kompleksowej wiedzy oraz z międzynarodowych standardów przetargowych.

Jak przebiega procedura?

Organizacja przetargu składa się z kilku etapów.
  • analiza ryzyk związanych z daną działalnością;
  • opracowanie programu ochrony ubezpieczeniowej dedykowanego dla danego podmiotu;
  • określenie przewidywanej wartości zamówienie;
  • wskazanie warunków udziału w postępowaniu dla wykonawców;
  • określenie kryteriów oceny ofert (kryterium ceny oraz kryterium jakości ochrony ubezpieczeniowej);
  • wsparcie przy wyborze najkorzystniejszej oferty (udział naszego pracownika w komisji przetargowej).
100%

bezpłatnie

Chcesz zapytać, ile to kosztuje?

Usługa brokerska jest całkowicie bezpłatna, ponieważ wszystkie koszty ponosi ubezpieczyciel.

Kto zajmie się organizacją przetargu?

Przetarg ubezpieczeniowy organizujemy we współpracy z Pracownikiem odpowiedzialnym w Twojej firmie lub instytucji za przetargi komercyjne lub organizację zmówień publicznych.

Co obejmuje strategia przetargowa?

Przygotowujemy strategię, która opisuje tryb postępowania wraz z terminami, procedurami, opcjami finansowymi i przetargowymi, w tym definicją kryteriów wyboru, dokumentami, podziałem zadań, itp.

Czy tworzymy SIWZ?

Jak najbardziej tak. Opracowujemy część merytoryczna Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przedmiotu zamówienia, czyli całej usługi ubezpieczeniowej.

Co zyskują nasi klienci?

Odpowiedź jest prosta:

Profesjonalną obsługę w zakresie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do ryzyk związanych ze swoją działalnością.

Zmieniamy ryzyko w bezpieczeństwo

Wybierz pewność najlepszych i opłacalnych rozwiązań

Serdecznie zapraszamy do współpracy z gwarancją satysfakcji.
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach.