Ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych

bezpieczeństwo + oszczędności + pełna obsługa

Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla podmiotów medycznych to obowiązek i… spory wydatek. Dodatkowe ubezpieczenie oznacza jeszcze większe obciążenie dla budżetu. To prawda.

Pomyśl jednak o ryzyku wypłaty ogromnych odszkodowań, komforcie pracy lekarzy i całego personelu medycznego oraz zaufaniu pacjentów i partnerów biznesowych Twojej placówki.

Wybierając nasze usługi brokerskie, natychmiast zyskujesz rzetelnego partnera, pewność niższych cen, ubezpieczenie dostosowane do realnych potrzeb, kompleksową obsługę i wiele dodatkowych korzyści.

Sprawdź szczegóły i zapewnij swojej placówce maksimum bezpieczeństwa.

 

Wręczamy Ci wizytówkę

Naszym atutem jest wiedza i wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży medycznej.

Obsługujemy wielkie szpitale, duże kliniki oraz małe gabinety lekarskie, a korzyści naszych Partnerów pozostają dla nas niezmiennym priorytetem.

Co bardzo ważne, ponosimy odpowiedzialność cywilną za nasze działania – posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną 1 500 000 Euro.

Co możemy zrobić dla twojej placówki medycznej?

Zapewnimy jej kompleksową obsługę.

… ale co to właściwie znaczy? Już odpowiadamy:

 • przeprowadzimy audyt dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej;
 • zdefiniujemy ryzyko związane z działalnością Twojej placówki medycznej;
 • pomożemy skonstruować specyfikację istotnych warunków zamówienia;
 • przygotujemy lub rekomendujemy optymalny program ubezpieczeniowy;
 • zapewniamy skuteczne wsparcie w negocjacjach warunków umowy z Ubezpieczycielem (m.in. zakres i cena ubezpieczenia);
 • gwarantujemy profesjonalną obsługę umów oraz bieżącą obsługę szkód;
 • gwarantujemy pomoc przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz wsparcie na każdym etapie likwidacji szkody.

indywidualny opiekun
twojej placówki

Przydzielimy Twojej placówce medycznej odrębnego eksperta, który przejmie wszystkie obowiązki, zapewni stały kontakt, obsługę na najwyższym poziomie oraz profesjonalne wsparcie na każdym etapie współpracy.

Ubezpieczenia dla branży medycznej – korzyści

Sprawdź, co zyska Twoja placówka medyczna
podejmując współpracę z naszą firmą brokerską.

Obniżenie kosztów

Znaczące obniżenie kosztów ochrony ubezpieczeniowej.

Zgodnie z prawem

Działania zgodne z prawem – tym samym pewność i spokój.

Ograniczenie ryzyka

Ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności medycznej.

Wypłacane odszkodowania

Odszkodowania wypłacane poszkodowanym w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych lub ich zaniechania.

Wyższa wiarygodność

Wyższą wiarygodność wobec pacjentów, opinii publicznej oraz partnerów biznesowych.

Kompleksowa obsługa

Wsparcie, doradztwo, kompleksową obsługę i optymalne warunki na każdym etapie współpracy.
100%

bezpłatnie

Chcesz zapytać, ile to kosztuje?

Usługa brokerska jest całkowicie bezpłatna, ponieważ wszystkie koszty ponosi ubezpieczyciel.

Ubezpieczenia OC

oraz programy ubezpieczeniowe
szpital

Ubezpieczenia dla szpitali, klinik, przychodni i gabinetów lekarskich

Naszą kompletną ofertę ubezpieczeń OC oraz indywidualnych programów ubezpieczeniowych kierujemy do publicznych i prywatnych placówek służby zdrowia. Korzystają z niej, m.in:

 • szpitale rejonowe i kliniczne
 • przychodnie
 • klinki
 • indywidualne gabinety lekarskie
 • gabinety rehabilitacyjne
 • laboratoria analiz medycznych
szpital

Ubezpieczenia OC dla lekarzy i personelu medycznego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Osób wykonujących zawód medyczny – niezależnie od jego formy prawnej (działalność gospodarcza, umowy cywilno-prawne, umowy o pracę).

Z naszej oferty ubezpieczeń OC korzystają, m.in.:

 • lekarze
 • pielęgniarki i położne oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych
 • rehabilitanci
 • technicy i laboranci
 • ratownicy medyczni

Włącz ciekawość

Czy wiesz, że:

Programy ubezpieczeniowe dla placówek medycznych

Indywidualne rozwiązania

Opcja obowiązkowa

Wynikająca z przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej placówek służby zdrowia.

W prawo zwrot – na prawo patrz

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, gdy podmiot leczniczy prowadzi szpital, obowiązany jest dodatkowo do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.).

Opcja dobrowolna

Wybierz wyższy poziom bezpieczeństwa.

 

W ramach dodatkowych możliwości zaproponujemy kompletny program ubezpieczeniowy i rozwiązania, które zabezpieczą Twoją placówkę od szkód nie objętych obowiązkowym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zaproponujemy, m.in. ubezpieczenia od:

 • szkód, które wyczerpały sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia OC
 • szkód spowodowanych czynnościami medycznymi wykonywanymi poza granicami Polski i/lub UE
 • szkód, które powstały w konsekwencji zabiegów kosmetycznych lub operacji plastycznych (wykonywanych wyłącznie z powodów estetycznych)
 • szkód wyrządzonych przez Twoich podwykonawców (odszkodowania wypłacane z ubezpieczenia podstawowego)

To tylko kilka możliwości – podczas spotkania zaproponujemy znacznie więcej.

Zmieniamy ryzyko w bezpieczeństwo

Wybierz pewność najlepszych i opłacalnych rozwiązań

Serdecznie zapraszamy do współpracy z gwarancją satysfakcji.
Porozmawiajmy o potrzebach Twojej placówki medycznej.